Tarieven en Vergoedingen

 

Tarieven (2019)

 

 

Tarieven Fysiotherapie Zitting op de praktijk 2019 Prijs
Zitting fysiotherapie €30,32
Zitting manuele therapie €40,32
Zitting oedeemtherapie €40,32
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen €40,32
Screening €10,40
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €51,52
Zitting aan huis
Zitting fysiotherapie aan huis €42,32
Zitting manuele therapie aan huis €52,32
Zitting oedeemtherapie aan huis €52,32
Screening aan huis €22,40
Intake en onderzoek na screening aan huis €48,97
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis €63,52
Overige zaken
Eenvoudige korte rapporten: €37,50
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten: €65,00
Telefonische zitting: €12,50
Verstrekte verband en hulpmiddelen: Kostprijs*
Niet nagekomen/of niet tijdig afgezegde afspraak: €25,00**
Fysiofitheidsscan plus beweegadvies: €37,50

* Afhankelijk van het gebruikte materiaal.
** Afzeggen behandeling: alleen op werkdagen min 24 uur van tevoren (weekend telt hierbij niet mee), persoonlijk of telefonisch.


Wij hebben voor 2019 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars