Dry Needling

Wat is ‘dry needling’?

Dry needling is een techniek waarbij een zeer dun naaldje door de huid en spier direct in een triggerpoint wordt geprikt. Zo’n triggerpoint is een zeer plaatselijke verharde en pijnlijke plek in een spier, die de oorzaak kan zijn van allerlei pijnklachten. Deze klachten kunnen direct bij het triggerpoint of op enige afstand worden gevoeld. Omdat er geen vloeistof wordt geïnjecteerd, spreekt men van ‘dry needling’.
Is dry needling hetzelfde als acupunctuur?

Hoewel er gebruik wordt gemaakt van acupunctuurnaaldjes, zijn er toch grote verschillen tussen acupunctuur en dry neelding. Er wordt niet geprikt op vaste plekken in het lichaam, maar in vooraf opgezochte triggerpoints in spieren.

Welke aandoeningen kunnen behandeld worden met dry needling?

Alle pijnproblemen waarbij triggerpoints (mede) de oorzaak zijn, kunnen behandeld worden met dry needling. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan rug- en schouderpijn, armpijn (tenniselleboog, carpaal tunnel syndroom, RSI-achtige klachten), spanningshoofdpijn, migraine, kaak- en kiespijn, oorpijn, (uitstralende) beenpijnen en krampen. Uiteraard wordt voor de behandeling eerst onderzocht of de klachten wel worden veroorzaakt door triggerpoints.

Is het prikken pijnlijk?

De meeste patiënten voelen het inzetten van de naald niet. Bij het aanprikken van het triggerpoint kan een zogenaamde twitch respons optreden. Sommige patiënten omschrijven dit als een elektrisch schokje, anderen als een kramperig gevoel. Dit kan per triggerpoint enkele keren per behandeling optreden. Als er geen twitch responses meer volgen is het therapeutisch effect bereikt.

Wordt er steriel gewerkt?

Ja, er worden alleen steriele wegwerpnaalden gebruikt.

Welke bijeffecten kan ik verwachten na een behandeling?

De meeste patiënten hebben het gevoel van een zeurderige of ontstaat er een blauwe plek, meestal daar waar geprikt is of op de plek waar de oorspronkelijke pijnklacht was. Dit duurt normaal gesproken enkele uren tot 2 dagen.

Wat moet ik zelf doen na de behandeling?

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid napijn en de individuele respons op de behandeling. Rustige rekoefeningen worden meestal aanbevolen, en soms het aanpassen van bepaalde activiteiten en/of houdingen.

Hoe lang duurt het voor mijn klachten verminderen?

Hoewel de pijnklachten soms al na de eerste keer sterk kunnen verminderen, duurt het meestal meerdere behandelingen voor een blijvend positief effect wordt waargenomen. Er zijn grote individuele variaties, maar hoe langer de klacht al ervaren wordt, hoe hardnekkiger deze vaak is.

Wanneer wordt gekozen voor dry needling als behandeling?

Bij de behandeling van pijnklachten is dry needling vaak de aangewezen techniek. Als de cyclus van pijn en verhardingen is doorbroken, kunnen andere behandelvormen gebruikt worden.

Waarom is mijn arts niet bekend met dry needling?

In Nederland is dry needling een therapievorm die vrij nieuw is. Veel fysiotherapeuten zijn inmiddels wel bekend met de techniek, of werken er zelf ook mee.

U kunt contact opnemen  met Hans Lenselink,  fysiotherapeut, acupuncturist, herbalist en dryneedler voor meer informatie of voor het maken van een afspraak. Een verwijzing is is niet noodzakelijk.